Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • rostlinné odpady
  • živočišné odpady

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla