znalostní management

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • řízení znalostí

Nadřazené heslo

Příbuzné koncepty