Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • infračervená termografie
  • termovize

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty