Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • fytoplankton
  • zooplankton

Nadřazené heslo

Příbuzné koncepty