Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • administrativní obce
  • střediskové obce

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty