Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • biodegradace polutantů

Nadřazené heslo

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty