Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • celopodnikové transakční aplikace

Nadřazené heslo