informační gramotnost

Anglický ekvivalent

Nadřazené heslo

Příbuzné koncepty