politika životního prostředí

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • environmentální politika

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla