Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • diskriminace na základě věku
  • diskriminace seniorů
  • diskriminace starých lidí
  • věková diskriminace

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Příbuzné koncepty