Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • násilí v rodině
  • týrání osoby žijící ve společném obydl

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Příbuzné koncepty