Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • ochrnutí
  • plegie

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty