Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • písmomalířství
  • rámařství
  • rukavičkářství
  • tkalcovství

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty