Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • introdukované druhy

Nadřazené heslo

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty