Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • národopis

Nadřazené heslo

Podřazená hesla