hospodářský cyklus

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • konjunktura
  • konjunkturní cyklus

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty