Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • cestovní kanceláře
  • průvodcovské služby
  • turismus

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty