ekonomická integrace

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • mezinárodní integrace

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty