Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • komerční banky

Nadřazené heslo

Podřazená hesla