Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • nehmotná aktiva

Nadřazené heslo