strategické plánování

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • hospodářské plánování
  • strategický management

Nadřazené heslo

Podřazená hesla