Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • analytický účet
  • běžný účet
  • hlavní účet
  • opravný účet
  • podrozvahový účet
  • syntetický účet
  • účet časového rozlišení
  • účet zisků a ztrát
  • výsledkový účet

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty