Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • indikační obrazovky

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty