Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • bleskosvody

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Příbuzné koncepty