Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • hotelové haly
  • koncertní haly
  • nádražní haly
  • skladové haly
  • vstupní haly

Nadřazené heslo

Příbuzné koncepty