ontologický dualismus

Anglický ekvivalent

Nadřazené heslo