fundamentální ontologie

Anglický ekvivalent

Nadřazené heslo