Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • absolutní bytí
  • duchovní bytí
  • lidské vědomí
  • přírodní bytí
  • společenské bytí
  • tělesné bytí
  • transcendentní bytí

Nadřazené heslo