Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • stavba měst

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty