Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • determinace nahodilého
  • korelační determinace
  • zákonitá determinace

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla