Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • dialektická metodologie
  • genetické metody
  • historicko-srovnávací metody
  • idiografické metody
  • logická metodologie
  • speciální metodologie
  • systémová metodologie

Nadřazené heslo

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty