fyzikální jednotky

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • Gaussova soustava
  • koherentní systém jednotek
  • soustava jednotek CGS
  • soustava jednotek MKSA

Nadřazené heslo

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty