fyzikální veličiny

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • bezrozměrné veličiny
  • fyzikální veličiny skalární
  • fyzikální veličiny vektorové

Nadřazené heslo

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty