fyzikální konstanty

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

 • Avogadrova konstanta
 • Bohrův magneton
 • Bohrův poloměr
 • Boltzmannova konstanta
 • Faradayova konstanta
 • Hubbleova konstanta
 • Jeansova hmotnost
 • Loschmidtova konstanta
 • plynová konstanta
 • Poissonova konstanta
 • rychlost světla ve vakuu
 • Schwarzschildův poloměr

Nadřazené heslo

Příbuzné koncepty