Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • kinematika hmotného bodu
  • kinematika soustavy těles
  • kinematika tělesa

Nadřazené heslo

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty