vztažné soustavy souřadnic

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • sférické souřadnice
  • transformace souřadnic

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla