Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • fázové posunutí
  • fázový úhel
  • kruhový pohyb
  • osa rotace
  • perioda

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Příbuzné koncepty