Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • statika tuhých těles

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty