Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • konzervativní síly
  • moment síly
  • objemové síly
  • plošné síly
  • silová dvojice
  • silové soustavy
  • vnější síly
  • vnitřní síly

Nadřazené heslo

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty