Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • Bernoulliho rovnice
  • neustálené proudění
  • ustálené proudění

Nadřazené heslo

Podřazená hesla