Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • mechanika par
  • mechanika plynů

Nadřazené heslo

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty