deformace pevných těles

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • geometrie deformace
  • malé deformace
  • normálové deformace
  • rychlost deformace
  • statický účinek síly
  • tečné deformace
  • velké deformace

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty