Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • elasticita
  • elastické vlastnosti
  • ideálně pružné látky
  • mez pružnosti
  • pružně-plastická tělesa
  • superelasticita

Nadřazené heslo

Příbuzné koncepty