Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • hladina hlasitosti
  • hladina intenzity zvuku
  • prahová hodnota hladiny intenzity zvuku

Nadřazené heslo

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty