Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • územně technické podmínky

Nadřazené heslo

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty