paprsková aproximace

Anglický ekvivalent

Nadřazené heslo