Gay-Lussacův zákon

Anglický ekvivalent

Nadřazené heslo

Příbuzné koncepty