ekvipartiční teorém

Nepreferovaná znění

  • ekvipartiční tepelná kapacita

Nadřazené heslo

Příbuzné koncepty