termoelektrické jevy

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • termoelektřina

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty