poruchy krystalové mřížky

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • defekty krystalové mřížky
  • nečistoty v krystalové mřížce

Nadřazené heslo

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty